ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

УГОДА КОРИСТУВННЯ 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ця Угода Користування (далі - Угода) відноситься до сайту WWFC (далі - Сайт), розташованому за адресою: wwfc.ua, і до всіх відповідних сайтів, пов'язаних з сайтом wwfc.ua.
1.2. Сайт є власністю ТОВ «Ворлд Варіорс Файтинг Чемпіоншип».
1.3. Ця Угода регулює відносини між Адміністрацією сайту wwfc.ua (далі - Адміністрація сайту) і Користувачем даного Сайту.
1.4. Адміністрація сайту залишає за собою право в будь-який час змінювати, додавати або видаляти пункти цієї Угоди без повідомлення Користувача.
1.5. Продовження використання Сайту Користувачем означає прийняття Угоди і змін, внесених до цієї Угоди.
1.6. Користувач несе персональну відповідальність за перевірку цієї Угоди на наявність змін в ній.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
2.1. Перераховані нижче терміни мають для цілей цієї Угоди таке значення:
2.1.1 «Магазин» - Інтернет-магазин, розташований на доменному імені wwfc.ua, який здійснює свою діяльність за допомогою Інтернет-ресурсу і супутніх йому сервісів.
2.1.2. Інтернет-магазин - сайт, що містить інформацію про Товари, Продавця, що дозволяє здійснити вибір, замовлення та (або) придбання Товару.
2.1.3. Адміністрація Сайту - уповноважені співробітники по управлінню Сайтом, що діють від імені ТОВ «Ворлд варіорс файтинг Чемпіоншип».
2.1.4. Користувач Сайту (далі Користувач) - особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт.
2.1.5. Зміст сайту (далі - зміст) - охоронювані результати інтелектуальної діяльності, включаючи тексти літературних творів, їх назви, передмови, анотації, статті, ілюстрації, обкладинки, музичні твори з текстом або без тексту, відео, графічні, текстові, фотографічні, похідні, складові і інші твори, призначені для користувача інтерфейси, візуальні інтерфейси, назви товарних знаків, логотипи, програми для ЕОМ, бази даних, а також дизайн, структура, вибір, координація, зовнішній вигляд, загальний стиль і розташування даного Змісту, що входить до складу Сайту і інші об'єкти інтелектуальної власності все разом і / або окремо, що містяться на сайті Інтернет-магазину.

3. ПРЕДМЕТ УГОДИ
3.1. Предметом цієї Угоди є надання Користувачеві доступу до Товарів, що містяться на Сайті і послугам, що надаються.
3.1.1. Сайт надає Користувачеві наступні види послуг (сервісів):
• доступ до електронного контенту на платній основі, з правом перегляду контенту;
• доступ до засобів пошуку та навігації Інтернет-магазину;
• надання Користувачеві можливості розміщення повідомлень, коментарів, рецензій користувачів, виставлення оцінок контенту Сайту;
• доступ до інформації про товар і до інформації про придбання Товару на платній основі;
• інші види послуг (сервісів), які реалізуються на сторінках Сайту.
3.1.2. Під дію цієї Угоди підпадають всі існуючі (такі,що реально функціонують) на даний момент послуги (сервіси) Сайту, а також будь-які їх подальші модифікації і ті, що можуть з'явитися в подальшому додаткові послуги (сервіси).
3.2. Доступ до Інтернет-магазину надається на безкоштовній основі.
3.3. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до Сайту Користувач вважається таким, що приєднався до цієї Угоди.
3.4. Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Адміністрація сайту має право:
4.1.1. Змінювати правила користування Сайтом, а також змінювати зміст даного Сайту. Зміни вступають в силу з моменту публікації нової редакції Угоди на Сайті.
4.1.2. Обмежити доступ до Сайту в разі порушення Користувачем умов цієї Угоди.
 4.1.3. Змінювати розмір оплати, що стягується за надання доступу до використання платного розділу сайту. Зміна вартості не поширюватиметься на користувачів, що мають реєстрацію до моменту зміни розміру оплати, за винятком випадків, особливо обумовлених Адміністрацією Сайту.
4.2. Користувач має право:
4.2.1. Отримати доступ до використання Сайту після дотримання вимог про реєстрацію та оплату.
4.2.2. Користуватися всіма наявними на Сайті послугами, а також купувати будь-які Товари, пропоновані на Сайті.
4.2.3. Задавати будь-які питання, що відносяться до послуг Інтернет-магазину за реквізитами, які знаходяться в розділі Сайту «Контакти».
4.2.4. Користуватися Сайтом виключно в цілях і порядку, передбачених Угодою і не заборонених законодавством України.
4.3. Користувач Сайту зобов'язується:
4.3.1. Надавати на запит Адміністрації сайту додаткову інформацію, яка має безпосереднє відношення до послуг, що надаються даного Сайту.
4.3.2. Дотримуватися майнові і немайнові права авторів та інших правовласників при використанні Сайту.
4.3.3. Не вживати дій, які можуть розглядатися як такі, що порушують нормальну роботу Сайту.
4.3.4. Не поширювати при використанні Сайту будь-яку конфіденційну і таку, що охороняється законодавством інформацію про фізичних або юридичних осіб.
4.3.5. Уникати будь-яких дій, в результаті яких може бути порушена конфіденційність, що охороняється законодавством.
4.3.6. Не застосовувати Сайт для поширення інформації рекламного характеру, інакше як за згодою Адміністрації сайту.
4.3.7. Не застосовувати сервіси сайту Інтернет-магазину з метою:
4.3.7.1. завантаження контенту, який є незаконним, порушує будь-які права третіх осіб; пропагує насильство, жорстокість, ненависть та (або) дискримінацію за расовою, національною, статевою, релігійною, соціальною ознаками; містить недостовірні відомості та (або) образи на адресу конкретних осіб, організацій, органів влади.
4.3.7.2. спонукання до вчинення протиправних дій, а також сприяння особам, дії яких спрямовані на порушення обмежень і заборон, що діють на території України.
4.3.7.3. порушення прав неповнолітніх осіб та (або) заподіяння їм шкоди в будь-якій формі. 4.3.7.4. приниження прав меншин.
4.3.7.5. видавати себе за іншу людину або представника організації і (або) співтовариства без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників даного Сайту.
4.3.7.6. введення в оману щодо властивостей і характеристик будь-якого Товару з каталогу Інтернет-магазину, розміщеного на Сайті.
4.3.7.7. некоректного порівняння Товару, а також формування негативного ставлення до осіб, що (не) користуються певними Товарами, або засудження таких осіб.
4.3.7.8. У разі виявлення помилок і вразливостей Сайту, здатних вплинути на його працездатність та (або) безпеку, а так само при виявленні порушень п.п. 4.3.-4.4. іншими Користувачами або відвідувачами Сайту, Користувач зобов'язується повідомляти про це Адміністрацію сайту.
4.4. Користувачеві забороняється:
4.4.1. Використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту Сайту; 4.4.2. Порушувати належне функціонування Сайту;
4.4.3. Будь-яким способом обходити навігаційну структуру Сайту для отримання або спроби отримання будь-якої інформації, документів або матеріалів будь-якими засобами, які спеціально не представлені сервісами даного Сайту;
4.4.4. Несанкціонований доступ до функцій сайту, будь-яким іншим системам або мережам, що належать до даного Сайту, а також до будь-яких послуг, що пропонуються на Сайті;
4.4.4. Порушувати систему безпеки або аутентифікації на Сайті або в будь-якій мережі, яка належить до Сайту.
4.4.5. Виконувати зворотний пошук, відстежувати або намагатися відслідковувати будь-яку інформацію по будь-якому іншому Користувача Сайту.
4.4.6. Використовувати Сайт та його Зміст будь-якою метою, що заборонена законодавством України, а також підбурювати до будь-якої незаконної діяльності або іншої діяльності, що порушує права Сайту або інших осіб.

5. ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ
5.1. Сайт і Зміст, що входить до складу Сайту, належить і керується Адміністрацією сайту.
5.2. Зміст Сайту не може бути скопійовано, опубліковано, відтворено, передано або поширено будь-яким способом, а також розміщено в глобальній мережі «Інтернет» без попередньої письмової згоди Адміністрації сайту.
5.3. Зміст Сайту захищений авторським правом, законодавством про товарні знаки, а також іншими правами, пов'язаними з інтелектуальною власністю, і законодавством про недобросовісну конкуренцію.
5.4. Придбання Товарів та послуг, що пропонуються в магазині Сайту, може вимагати створення облікового запису Користувача.
5.5. Користувач несе персональну відповідальність за збереження конфіденційності інформації облікового запису, включаючи пароль, а також за всю, без винятку, діяльність, яка ведеться від імені Користувача облікового запису.
5.6. Користувач повинен негайно повідомити Адміністрацію сайту про несанкціоноване використання його облікового запису або пароля або будь-якому іншому порушенні системи безпеки.
5.7. Адміністрація сайту має право в односторонньому порядку анулювати акаунт Користувача, якщо він не використовувалася більше 6 календарних місяців поспіль без повідомлення Користувача.
5.7. Ця Угода поширює свою дію на всі додаткові положення та умови про покупку Товару і надання послуг, що надаються на Сайті.
5.8. Інформація, яка розміщується на Сайті не повинна тлумачитися як зміна цієї Угоди.
5.9. Адміністрація сайту має право в будь-який час без повідомлення Користувача вносити зміни до переліку Товарів і послуг, пропонованих на Сайті, і (або) в ціни, які застосовуються до таких Товарів по їх реалізації і (або) послуг, що надаються Інтернет-магазином.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
6.1. Будь-які збитки, які Користувач може понести у разі умисного або необережного порушення будь-якого положення цієї Угоди, а також внаслідок несанкціонованого доступу до комунікацій іншого Користувача, Адміністрацією сайту не відшкодовуються.
6.2. Адміністрація сайту не несе відповідальності за:
6.2.1. Затримки або збої в процесі здійснення операції, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку неполадок в телекомунікаційних, комп'ютерних, електричних та інших суміжних системах.
6.2.2. Дії систем переказів, банків, платіжних систем і за затримки пов'язані з їх роботою.
6.2.3. Належне функціонування Сайту, в разі, якщо Користувач не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе ніяких зобов'язань по забезпеченню користувачів такими засобами.

7. ПОРУШЕННЯ УМОВ УГОДИ ВИКОРИСТАННЯ
7.1. Адміністрація сайту має право розкрити будь-яку зібрану про Користувача даного Сайту інформацію, якщо розкриття необхідно в зв'язку з розслідуванням або скаргою щодо неправомірного використання Сайту або для встановлення (ідентифікації) Користувача, який може порушувати або втручатися в права Адміністрації сайту або в права інших користувачів Сайту.
7.2. Адміністрація сайту має право розкрити будь-яку інформацію про Користувача, яку вважатиме необхідною для виконання положень чинного законодавства або судових рішень, забезпечення виконання умов цієї Угоди, захисту прав або безпеки користувачів.
7.3. Адміністрація сайту має право розкрити інформацію про Користувача, якщо чинне законодавство України вимагає або дозволяє таке розкриття.
7.4. Адміністрація сайту має право без попереднього повідомлення Користувача припинити і (або) заблокувати доступ до Сайту, якщо Користувач порушив цю Угоду або положення, що містяться в інших документах умови користування Сайтом, а також у разі припинення дії Сайту або через технічні неполадки або проблеми.
7.5. Адміністрація сайту не несе відповідальності перед Користувачем або третіми особами за припинення доступу до Сайту в разі порушення Користувачем будь-якого положення цієї Угоди або іншого документа, що містить умови користування Сайтом.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
8.1. У разі виникнення будь-яких розбіжностей або спорів між Сторонами цієї Угоди обов'язковою умовою до звернення в суд є пред'явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).
8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня її отримання, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.
8.3. При неможливості вирішити суперечку в добровільному порядку будь-яка із Сторін має право звернутися до суду за захистом своїх прав, які надані їм чинним законодавством України.

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ
9.1. Адміністрація сайту не приймає зустрічні пропозиції від Користувача щодо змін цієї Угоди користувача.
9.2. Відгуки Користувача, розміщені на Сайті, не є конфіденційною інформацією і можуть бути використані Адміністрацією сайту без обмежень.